Persoonlijke kennismaking

Wij zijn Watts Lux and Lumen, aangenaam!

Wij geloven in een persoonlijke kennismaking. Wij zijn benieuwd naar de personen achter de vraag. In een persoonlijk gesprek komen specifieke wensen aan bod en kunnen wij eventueel een inschatting maken van de huidige situatie en de specifieke wensen. Dit is voor ons belangrijk om u te kunnen helpen inspiratie op te doen voor uw uiteindelijke keuze.

Door voorbeelden te geven van projecten, producten en laatste innovaties op het gebied van verlichting en bediening, helpen wij u om aan uw wens een passende invulling te geven. Een persoonlijk gesprek biedt de gelegenheid om samen alle mogelijkheden te ontdekken voor het gewenste verlichtingsconcept.

Advies op maat

Watts Lux & Lumen at your service!

Nadat alle wensen en mogelijkheden besproken zijn tijdens een persoonlijk gesprek, kunnen wij een invulling gaan geven aan het gewenste verlichtingsconcept en een advies formuleren o.b.v. besparing en rendement.

Als er geen sprake is van nieuwbouw maken wij een kosten-batenanalyse van het verbruik en rendement ten aanzien van de huidige tot de nieuwe situatie. Hierbij is een uitgebreid locatiebezoek van meerwaarde om een juiste inschatting te maken en ter plekke metingen te kunnen verrichten.

In dit advies zal ook een concept planning opgesteld worden om een haalbare begin en einddatum vast te
stellen.

Lichtontwerp

Lichtontwerp silver
Hierbij verzorgen wij een schets lichtplan zonder maatvoeringen op basis van aangeleverde tekeningen waarbij lichtpunten worden aangegeven. Daarnaast maken we een eenvoudige begroting.

Lichtontwerp gold
Hierbij verzorgen wij een vollledig uitgewerkt digitaal lichtplan inclusief uitgebreide offerte en presentatie.

Lichtontwerp diamond
Een volledig uitgewerkt digitaal lichtplan inclusief offerte en presentatie waarbij maatvoering op tekening in PDF en DWG format kunnen worden aangeleverd. Daarnaast kunnen wij ook een 3D rendering en ondersteunende lichtberekeningen aanleveren.

Projectbegeleiding & oplevering

Wij begeleiden voor u het gehele project en stemmen dit af met leveranciers, architect, installateur en interieurarchitect betreffende de armatuurkeuze, toebehoren, bedieningsopties, installatie en lichtberekening om voor u een advies op maat te realiseren met een volledig afgestemde offerte. Vraag naar onze uitgebreide mogelijkheden.